Heinrich Dau

Heinrich Dau
Johann Heinrich Chrisfr. Dau (1790 - 1831), holstensk-dansk geolog født i Altona.
En prisopgave angående tørvemoserne og deres udnyttelse blev stillet af Det kongelige Landhusholdningsselskab i 1816, og - da ingen besvarede den - gentaget i 1819. Dau indleverede en besvarelse i 1821. Den blev bedømt kritisk af bl.a. H.C. Ørsted, og Dau opfordredes derfor til at omarbejde sin afhandling. Da Selskabet imidlertid ikke på forhånd kunne love ham prisen for en revideret udgave, offentliggjorde Dau i stedet sit arbejde som Neues Handbuch über Torf, dessen Natur, Entstehung und Wiedererzeugung, Nutzen im Allgemeinen und für den Staat, Leipzig, 1823.
Faktisk var tørven dengang af stor betydning som brændsel. Daglig kørte nordsjællandske bønder hundredvis af vognlæs til København og falbød tørven i gaderne.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Heinrich Dau — Johann Heinrich Christfried Dau (1790 – 1831) was a Holstein Danish geologist and writer, whose identification of peat layers led eventually to a system of classifying and dating post glacial northern European paleoclimate periods, the Blytt… …   Wikipedia

  • Heinrich Dau — Johann Heinrich Christfried Dau ( * 1790 – 1831) fue un geólogo y escritor Holstein danés, que trabajó extensamente en la identificación de las capas de turba, contribuyendo eventualmente en el desarrollo de un sistema de clasificación y datación …   Wikipedia Español

  • Dau — or DAU may refer to: People John Dau (born 1974), one of the Lost Boys of Sudan Carl Dau (born 1942), German designer Heinrich Dau (1790–1831), Holstein Danish geologist and writer Stephen Dau (born 1971), American writer, journalist and… …   Wikipedia

  • Gustav Dau — (* 18. August 1853 in Hohenstein; † 12. November 1904) war Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags. Leben Dau besuchte bis zum 15. Jahre die Realschule in Danzig. Erlernte die Landwirtschaft auf dem, der Familie gehörigen Grundstück, das… …   Deutsch Wikipedia

  • Altmark (pétrolier ravitailleur) — Pour la région allemande, voir Altmark. Altmark L’Altmarck en arrière plan. Norvège, février 1940 Autres noms …   Wikipédia en Français

  • Blytt-Sernander — The Blytt Sernander classification, or sequence, is a series of north European climatic periods or phases based on the study of Danish peat bogs by Axel Blytt (1876) and Rutger Sernander (1908). The classification was incorporated into a sequence …   Wikipedia

  • Blytt-Sernander-Sequenz — Serie Klimastufe[1] Pollenzone[2] Zeitraum (Jahre BP) Holozän Subatlantikum X 0–2.400 IX …   Deutsch Wikipedia

  • Teoría climática Blytt-Sernander — La clasificación o secuencia de Blytt Sernander, es una serie de periodos climáticos del norte de Europa, o fases; basadas en los estudios de turberas danesas por Axel Blytt (1876) y por Rutger Sernander (1908). Esta clasificación se incorporó a… …   Wikipedia Español

  • SMS Schlesien — Deutsches Reich …   Deutsch Wikipedia

  • Altmark Incident — Infobox Military Conflict conflict=Altmark Incident caption=German dead are brought ashore for burial after the incident. partof=World War II date=16 February 1940 place=Jøssingfjord, Norway result=British Victory combatant1= combatant2=… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”